A fény felé – Katona György kiállítása a Pannonia Reformata Múzeumban


A fény felé – Katona György kiállítása a Pannonia Reformata Múzeumban

Katona György festőművész hitét teljes odaadással megélő református. A pápai református gimnázium szeretett és tisztelt művésztanára. Az alkotás, a tanítás mindig összeforrt az életében, a szeretet és a türelem vezérelte és vezérli most is, amikor a betegsége sürgette tárlatmegnyitóján a Pannonia Reformata Múzeumban barátait, tanítványait, tisztelőit köszöntötte.

„A hála és az öröm ünnepnapja ez” – mondta Halászné Kapcsándi Szilvia múzeumvezető az Ótemplomban tartott megnyitón, majd hozzátette: „Hálát adunk az Úristennek, hogy itt lehetünk és örüljünk annak, hogy Katona György munkásságát együtt ünnepelhetjük és az életművéből egy szeletet megtekinthetünk.” Köntös László gyűjteményi igazgató is meghatottan köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, az Úristen mindig jelen van az életünkben, de időnként kemény próbatételek elé állít minket. „Ez egy különleges kiállítás, hisz Katona György egy olyan életszakaszban van, amikor az Úristen a tenyerében tartja és azért könyörgünk, hogy tartsa meg közöttünk is, hogy még sok szép hitvalló képpel örvendeztessen meg minket. Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, hogy együtt lehetünk, hogy együtt örülhetünk ennek a tárlatnak.”

Katona Dávid gitárjátékát követően a kiállítást a legméltóbb nyitotta meg: Katona György legjobb ismerője, társa, Veress Zsuzsa. „Ahogy Katona György írta az orvosának, a festészet is sugárterápia, csak másképp. Közös tulajdonság a gyógyító erő. Tehát ha megnézik a 61 éves művész 61 kiállított alkotását, nem akármilyen művészetterápiában lesz részük. A festő a terapeuta, aki besugározza Önöket az élet iránti tisztelettel, a hálával és örömmel. Tárják ki szívüket és fogadják be a sugarakat!”

A kiállítás címe A fény felé. Katona György választotta ezt, mint mondta ennél találóbban nem tudná jellemezni a kiállítását. „Mindannyian haladunk a fény felé, reményeink szerint mindannyiunkat várja ez valahol. Én most kicsit megindultam úgy néz ki, aztán meglátjuk mikor hova érkezem. De a festészetemben is elindultam a fény felé. Kiszínesedtek, kifényesedtek a képeim, jól meg tudom fogni a fényjelenségeket. A felbontott fény élénk színekben tobzódik a kazeines, azaz túróból és ragasztóból kikevert anyag és festékpor elegyéből létrehozott képeken. Erősebbek a színek, erősebbek a fények.”

A Pannonia Reformata Múzeum emeleti kiállítóterének három termében látható az anyag, amelynek legkorábbi alkotása a 2000-es évek elején készült, a legfrissebb pedig az utóbbi hetekben. Valóban jól látható a változás, melyet Veress Zsuzsa is kiemelt megnyitójában, miszerint Katona György korábbi, komor színekkel, lendületesen megfestett, expresszív képeit azonnal felismerték a művészetkedvelők. Mostanra azonban a korábbi drámaiságát felváltotta egy csendes, fényes derű. „Mit jelent ez? Katona György bölcsebb lett? Vagy tán csak jobb? Kiteljesedett, megérett a művészete? Mindenesetre több a fény. Köszönjük meg, hálásan. Katona György is hálás.”

A festőművészt tanítványai és kollégái is köszöntötték az alkalmon. Érezhető volt, ahogy a Mester szeme felcsillant és örömmel beszélgetett. Nem véletlen ez. A refis növendékek közül bárkit megkérdezünk, Katona Györgyről szeretettel, hálával és köszönettel beszél. Egy olyan tanárról mesélnek, aki nem csupán tanít, hanem nevel is. A körülötte lévő fiatalok nem csak festészetből kapnak leckéket, de az életből is. Maga Katona György erről így vall: „A pedagógiai alapvetésem, hogy a türelem és a szeretet többet ér, mint a számonkérés és pontosság. A bizalom és a szeretet meghozza gyümölcsét, ha van türelmünk. És ekkor csoda történik a gyerekekkel.”

Katona György szeretete, türelme, hite velünk is csodát tesz képein keresztül. Legyenek ennek a csodának részesei, nézzék meg kiállítását, mely március 31-ig látogatható.

Horváth Andrea
gyűjteményi tudósító

 

Képgaléria
Fotó: Bolla Bernadett