Küldetésünk, Értékeink


Küldetésünk, Értékeink

A „Pannonia Reformata” Múzeum egy olyan nyitott, egyházi kulturális tér, ahol a múlt összeér a jelennel, ahol generációk találkozhatnak Istennel, párbeszédet folytathatnak egymással, a múlt örökségének megismertetése és átadása a jövő nemzedékének értékrendjét formálja.

Értékeink (szervezeten belül és kívül egyaránt): 
Küldetésünk

„Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd Istent.” (2Kor 9,13)

A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei – Pannonia Reformata közérdekű muzeális gyűjteménye a Dunántúli Református Egyházkerület központi muzeális intézménye és közösségi színtere. Élő templommúzeumként a Magyarországi Református Egyház, valamint az egész társadalom szolgálatában álló, a közönség számára nyitott intézmény.

Múzeumi alapfeladatain túl egyben missziós szolgálatot is teljesít, mely a református keresztyén értékek kutatásában, gyűjtésében, őrzésében, bemutatásában és továbbadásában is testet ölt. Korszerű muzeológiai szemlélettel, magas szakmai színvonalon, hitelesen, ugyanakkor minden korosztály számára érthetően, élményszerűen tárja a látogatók elé kiállításainak üzenetét.

Széleskörű szolgáltatásaival a keresztyén üzenet átadásán, valamint a református identitás megerősítésén túl aktívan vesz részt a magyar kulturális örökség megőrzésében, a régió, valamint a város társadalmi és kulturális életének formálásában. Kiállításain, kiadványain, ismeretátadó, közösségformáló, zenei és szabadidős programjain keresztül minden korosztályt megszólít, a közösségekkel aktív kapcsolatot épít. Párbeszédet kezdeményez, interaktív együttműködést ápol az egyházi és városi intézményekkel, civil közösségekkel, családokkal, látogatókkal.

Tevékenysége során figyelmet fordít a felekezeti, etikai, szakmai szempontokra, az oktató-nevelő tevékenységre, a társadalmi felelősségvállalásra, a környezettudatos működésre, az esélyegyenlőség biztosítására. A kulturális javakhoz széleskörű és egyenlő hozzáférést biztosít, támogatva az élethosszig tartó tanulás lehetőségét.