Mit jelképez a Pannonia Reformata Adventi Kalendáriuma?


Mit jelképez a Pannonia Reformata Adventi Kalendáriuma?

Akik figyelemmel kísérik múzeumunk bejegyzéseit, azoknak bizonyára feltűnt a „Pannonia Reformata Adventi Kalendárium 2020” naponta jelentkező igei üzenete és különleges adventi koszorúja. A fa kocsikerék alapra helyezett 24 gyertya nyomán megelevenedik az első adventi koszorú. Az igei gondolatok pedig minden napra tanító, lélekerősítő és vigasztaló üzenetet közvetítenek az olvasóknak. De mit jelképez az adventi koszorú? Miért 24 gyertya? Mit jelentenek az örökzöld ágak? Hogyan kapcsolódnak az igei gondolatok az adventi koszorúhoz?

 

Az advent szó az Adventus Domini latin kifejezésből ered, amely azt jelenti: az Úr eljövetele, az Úr érkezése. A karácsonyt megelőző négy hetet jelenti, amikor Jézus Krisztusra, a világ világossága eljövetelére várunk. 

A téli sötétségben való ünnepi gyertyagyújtásnak már régtől fogva (nemcsak a keresztyénségben) nagy hagyománya volt. Szimbolikusan a meggyújtott gyertya, a fény elűzi a sötétséget, s meghozza az embereknek a várva várt világosságot.

Az első adventi koszorú azonban csak a 19. században készült. Egy hamburgi evangélikus lelkész, Johann Hinrich Wichern (1808-1881) készítette, aki több árvaházat nyitott először Hamburgban, majd szerte Németországban. A gyermekeknek naponta istentiszteletet tartott advent idején. 1839-ben egy hatalmas, kocsikerék alakú facsillárt készíttetett, melyre 24 gyertyát erősített fel, hogy még jobban érzékeltesse az adventi várakozás lényegét. Minden nap eggyel több gyertyát gyújtott meg, míg végül Szenteste ragyogó világosság árasztotta el a helyiséget. 20 piros és 4 fehér gyertya volt a kocsikeréken. A pirosak a hétköznapokat, a 4 fehér pedig a vasárnapokat jelölte. A kocsikereket örökzöld ágakkal díszítette fel.

1860-ra már több helyen – elsősorban evangélikus ifjúsági körökben – is átvették a koszorúkészítés szokását, de a gyertyák száma hamar a vasárnapokat jelölő négyre csökkent. A katolikus és református egyházakban csak az első világháborút követő időszakban kezdett meghonosodni. Magyarországra pedig csak száz évvel az első adventi koszorú készítése után jutott el ez a szép szokás.

Az adventi koszorú alakja, színei, díszítése szimbolikus jelentéssel bírnak. A kör alakú koszorú Isten örökkévalóságára, örökkévaló szeretetére utal. Az örökzöld ágak a reményt és az életet, a gyertyák pedig a növekvő világosságot jelképezik. Bizonyos helyeken egy ötödik gyertyát tesznek a koszorú közepébe, az ún. Krisztus-gyertyát, amelyet Szenteste gyújtanak meg.

Használjunk azonban bármennyi gyertyát, bármilyen díszítést a koszorún, az üzenet – melyet a naponkénti bibliai igék is erősítenek – ugyanaz: „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog.” (Ézs 9,1)

Forrás: http://regi.reformatus.hu/mutat/adventi-koszoru-gyertyak-az-arvaknak/