Ismét Köntös László az igazgató - jól szervezett a gyűjteményi munka


Ismét Köntös László az igazgató - jól szervezett a gyűjteményi munka

A Dunántúli Református Egyházkerület januári alakuló közgyűlésén ismét Köntös Lászlót bízták meg a Református Gyűjtemények vezetésével. A régi-új igazgató az intézmény részeit, tehát a múzeumot, a könyvtárat és a levéltárat közel három évtizede irányítja, ezek mára már önálló részekként, mégis egységes arculattal és szemlélettel működnek. A Pápa Városi Televízió segítségével megmutatjuk a kulturális és tudományos részlegek munkáját.

A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei az egyházkerület könyvtárának, múzeumának és levéltárának tevékenységét fogja egybe. Noha három testvérintézményről van szó, működtetésük mégis sajátos szakmai felkészültséget igényel. Az elmúlt közel három évtizedben az intézményegyüttes nem csak külső adottságaiban újult meg, hanem létrejöttek a működtetés szakmai-személyi feltételei is. E folyamat eredményeként a szakmailag mind jobban kibontakozó intézmények tevékenységi körüknek megfelelően szükségszerűen önállósodtak. Egyszerre kell biztosítani az egyes intézményekben folyó magas színvonalú, folyamatos és önálló szakmai munkát, ugyanakkor meg kell őrizni a Gyűjtemények egységét - ezt tekinti legfontosabb feladatának Köntös László.

https://www.youtube.com/watch?v=BejLNHrKsbA