Gondold újra, alkoss másképp!

A Kálvin Kiadó gondozásában jelent meg Szabó-Nyulász Melinda animációs rendező, illusztrátor és művészeti oktató Gondold újra, alkoss másképp! című könyve. A kötet bemutatóját a Pannonia Reformata Múzeumban tartották. Szabó-Nyulász Melinda szerzővel és Halászné Kapcsándi Szilvia múzeumpedagógussal Farkas Judit, a Református Tananyagfejlesztő Csoport vezetője beszélgetett.

Talán sokunkban ott az emlék, hogy bármennyire igyekeztünk, az iskolában nem mindig sikeredett úgy egy alkotás vagy rajz, amilyennek elgondoltuk (mi vagy akár a tanárunk). Szabó-Nyulász Melinda mindenkit megnyugtatott: ha alkotunk és az örömet okoz, akkor nem tudunk mellényúlni. Melinda az örömteli alkotáshoz segítséget is ad: a Gondold újra, alkoss másképp! című könyvét, mely egy kreatív ötlettár, részletes leírásokkal. 15 esztendeje tart táborokat – néhány éve már a Pannonia Reformata Múzeumban is –, így ezek valóban kipróbált ötletek.

- A késztetés, hogy gyerekekkel foglalkozzak, onnan indul, hogy én magam is úgy tudok igazán jól alkotni, ha előhívom magamban a gyermekkori énemet – tehát a táborokban, foglalkozásokon összeér a kettő. Látva a különböző gyerekeket, azon gondolkodtam, hogy miként tudnám őket ugyanazzal a feladattal, mégis a nekik megfelelő módon, egyénileg segíteni. A célom az volt, hogy megélhessék saját magukat az alkotásban és levetkőzzék szorongásukat, megfelelési kényszerüket. S ebből kiindulva, a játékos feladatokkal kezdve indultam el a módszer kidolgozásában – mondta Szabó-Nyulász Melinda.

A kötetben több mint harminc foglalkozás található. Ezek egymásba építhetők, ami azt jelenti, hogy ha valaki ügyesen kombinálja ezeket, akkor kilencven különböző feladatot lehet megvalósítani. A feladatokat öt nehézségi kategóriákba sorolva találhatjuk a könyvben. Vannak például egyszerűen kivitelezhető rajzolós, festős játékok, de báb-, jelmez- és díszlettervezés is, valamint két- és három dimenziós, illetve filmes feladatok. Beszélgetésre hív, kirándul más művészeti területekre is, például irodalmi témát is felvet, Halászné Kapcsándi Szilvia, a Pannonia Reformata Múzeum vezetője, múzeumpedagógus hívta meg táborvezetőnek már több alkalommal is Szabó-Nyulász Melindát Pápára. Örömmel látta, hogy a gyerekeket magával ragadja Melinda kreativitása és kedvessége. A táborok végére a legbátortalanabb résztvevő is önfeledt alkotóvá vált.

- Szabó-Nyulász Melinda értékteremtő munkássága egybecseng a Pannonia Reformata Múzeum alapkoncepciójával: érték – élmény – önfeledt találkozás egymással és Istennel. Isten különböző talentumokkal ajándékozott meg bennünket. A teremtés, a közös gondolkodás, az alkotás öröme és szabadsága is Isten csodálatos ajándékaiként köszönnek vissza. Ezért nagy öröm számomra, hogy a kötetben megjelenik számos nálunk is kipróbált alkotás, így tulajdonképpen részesei vagyunk a könyvnek. Emellett a Református tananyagfejlesztő Csoporttal is vannak közös projektjeink, sőt a Kálvin Kiadó révén ez a könyv egy rendkívül hatékony csapatmunka eredménye, melynek véleményem szerint komoly református identitáserősítő üzenete is van. Melinda nagyon tudatosan és 21. századi módon áll bele keresztyén missziós tevékenységünkbe, múzeumi, illetve Református Egyházunk küldetésébe is– mondta Halászné Kapcsándi Szilvia. – Ez a könyv nem kézműves könyv (!), rendkívül összeszedett, látványos, jól érthető és gyakorlatias. Gondolkodásmód váltásra, szemléletváltásra ösztönöz bennünket felnőtteket és gyermekeket is egyaránt. Gondolkodjunk komplexen, nézzünk a látott dolgok mögé, keltsük fel a gyermekek érdeklődését! Olyan ötleteket, módszereket ad a kezünkbe, amelyeknek csak a saját képzeletünk szab határt, hogy hogyan alkalmazzuk, milyen témát húzunk rá, és hogyan hasznosítjuk iskolai, hittanórai, otthoni vagy éppen egy keresztyén intézmény múzeumpedagógiai óráin. Tetszik, hogy épít a gyerekek alaptudására, ugyanakkor további kutatásra sarkall, olyan szereplőket és technikákat választ, ami közel áll hozzájuk.

A Református Tananyagfejlesztő Csoport öt éve működik, mondta Farkas Judit vezető.- Könyveket, digitális tananyagokat is fejlesztünk. Köteteinkkel is igyekszünk a teremtett világ teljességére, összetettségére, a jelenségek közötti összefüggésekre felhívni a diákok figyelmét. Kiemelt céljaink a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése, az olvasás megszerettetése, a tantárgyakon átívelő tananyagok fejlesztése. A Pannonia Reformata Múzeummal több területen is együtt dolgozunk, például a Tudás fái online tanulási keretrendszerbe több pápai kvíz is bekerült kollégiumtörténet, illetve Jókai és Petőfi kapcsán, de készül egy kisfilm is a Petőfi-bicentenáriumra. Mivel fontosnak tartjuk a vizuális nevelés fejlesztését is, örültünk Szabó-Nyulász Melinda kötetének. Úgy látjuk, hogy éppúgy mint mi, komplexen gondolkodik a művészeti nevelésről, ami összeköthető akár a verssel, a zenével is. Ez a szemlélet az, ami miatt támogattuk a kötet megjelenését – mondta Farkas Judit.

A könyvbemutató Köntös László gyűjteményi igazgató találó zárszavával ért véget: A mű címe tulajdonképp színtiszta teológia, hisz alkotásra, azaz teremtésre hív, ebben pedig az ember Isten-képűsége jelenik meg, hisz az ember is képes alkotni és teremteni. Alkoss és gondold újra! Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy mindig újra kell gondolni Istentől kapott küldetésünket.

képgaléria: https://www.pannoniareformata.hu/hirek/archiv-kepgaleriak/talalkozasok/Gondold-ujra--alkoss-maskepp!----konyvbemutato-166