Múzeumpedagógiai foglalkozások


Múzeumpedagógiai foglalkozások

A Pannonia Reformata Múzeumban különös hangsúlyt fektetünk a műtárgyközpontú tanulásra. Ennek lényege, hogy egy-egy kiállításban a látogatóra mindig óriási hatással van egy-egy eredeti műtárgy. Ezt a vizuális élményt semmilyen másolat, jó minőségű fotó nem helyettesíti! Ez garantálja a múzeum hitelességét, mással nem pótolható egyediségét.

Élményalapú ismeretszerzés

A mai modern múzeumpedagógiai szemlélet szerint az élményalapú ismertszerzésnek hangsúlyos eleme az alkotó tevékenység. Jelentősége abban rejlik, hogy a diákok, látogatók által készített tárgy/műtárgymásolat, abban a miliőben születik meg, ahol a kiállítás hangulata megteremtődik. Fontos alapgondolata továbbá, hogy egy múzeumban az eredeti műtárgyakat nem lehet megfogni, vagyis a tapintás, mint érzékszervre ható érzés elmard. Ezt pótolja az alkotó tevékenység, ami egyben információátadó folyamatként is működik. Egy kiállítás alapja mindig valamilyen tárgy. A tárgy maga az információ hordozója. Őrzi az adott kor és kultúra tulajdonságait, jellemzőit, alapanyagait, technikai megoldásait. Egy tárgynak készítője és funkciója van. Készítés közben lehetőség nyílik a tárgy eredeti szerepéről való beszélgetésre, ami az értelmi és érzelmi azonosulást egyaránt segíti. Ezáltal az ismeretek sokkal jobban rögzülnek, a diákok, látogatók „szerepbe kerülnek”. Lényege a hitelesség, őrizze adott időszak jellemző vonásait, technikai megoldásait, művészetét.

Saját készítésű ajándék a múzeumból

A gyermekek és felnőttek egyaránt szívesen visznek haza a múzeumból emléktárgyat. A saját maguk által emlékként vagy ajándékként készített tárgyak különös értékkel bírnak. Általuk a múzeumi emlékek, jobban rögzülnek, az élmények könnyebben felidézhetőek.

Művészeti nevelés

A művészeti nevelés lényege a valódi műtárgyakkal való közvetlen érintkezésben, azok testközelből való tanulmányozásában rejlik. Ezáltal közvetlen kapcsolat jön létre múlt és jelen, az eredeti alkotó és a befogadó között. Ez az új kiállításainkban, illetve a látványtárban fokozottan jut érvényre, szélesítve a múzeumpedagógiai kínálat palettáját.  A műhelymunkák során lehetőség nyílik az alkotói folyamat részletes megismerésére, megtapasztalására, az alkotás különböző formáinak, technikáinak kipróbálására. Az élményalapú tudásrögzítésen túl az esztétikai nevelést, ízlésformálást is szolgálja.

Múzeumi nap

A múzeumi napot elsősorban egész napos osztálykirándulásnak, intézményünkben eltöltött tartalmas, előre megszervezett összetett időtöltésnek ajánljuk. Ez általában 5x45 perces múzeumi foglalkozásokból, illetve szabadtéri programokból áll. A délelőtt a választott kiállítás interaktív feldolgozásával, és a hozzá kapcsolódó tárgy elkészítésével telik. Délben lehetőség van helyben, a kávézóban egy gyors, hideg ebéd elfogyasztására. Igény esetén előre megrendelt, menü ebédet tudunk biztosítani a református gimnázium menzáján. Ebéd után többféle program választható, kombinálható: bármelyik másik kiállítás megtekintése vagy a pápai református emlékhelyek idegenvezetéssel, illetve térképes, felfedező kiadvánnyal történő felkeresése.

Művészeti tábor

Iskolai szünetekben egyre fokozódó érdeklődés mutatkozik a tartalmas időtöltést biztosító nyári táborok iránt. Egyre több szülő keres a gyermekének minőségi, érdeklődését felkeltő, inspiráló, szervezett nyári elfoglaltságot. Az új múzeumi létesítmény minden feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy egyhetes, napközis nyári tábort szervezzünk. Olyan programsorozatot kínálunk, ami a művészeti nevelést, ízlésformálást, kreativitást növeli. A kiállítások, a foglalkoztató terek, a parkosított udvar, a múzeum központi elhelyezkedése egyaránt sok lehetőséget tartogat. A művészeti tábort elsősorban általános iskolásoknak kínáljuk, művészeti tagozaton tanuló, tehetséges diákok bevonásával. Ez mindhárom fél számára gyümölcsöző, mindazonáltal, hogy nagyon komoly szociális kompetencia fejlesztő hatása is van. A kisebbek olyan számukra hiteles, korosztályilag hozzájuk közel álló diákoktól tanulhatnak, sajátíthatnak el az ismereteket, akik akár példaképek is lehetnek. A diákok közösségi szolgálati óráikat gyarapíthatják, mindamellett, hogy hasznosnak érezhetik a munkájukat és népszerűsíthetik iskolájuk művészeti képzését. A múzeum pedig olyan segítőkre lelhet a személyükben, ami az önkéntes munkát hatványozottan értékeli fel.

Tematikus tábor

Elsősorban az egyiptomi témakörre, általános iskolásoknak kidolgozott „témahét” megvalósítását tervezzük. A gyerekek többségének érdeklődését felkelti és különösen kíváncsiak az egyiptomi múmiákkal kapcsolatos információkra. Az iskolai oktatás túlfeszített tempója nem teszi lehetővé, hogy az ősi egyiptomi kultúrát mélyebben is megismerhessék, ezért ennek a tematikus tábornak létjogosultsága van. Olyan témakör alapos „körüljárását”, teszi lehetővé, amelyet az országban mindössze három helyen, a Szépművészeti Múzeumban, a debreceni Déry Múzeumban, illetve nálunk lehet hiteles források és információk alapján élményszerűen feldolgozni. Éppen ezért, ez a tábor egy különleges nyári „időutazásra” hívja a gyermekeket.

Egyházművészeti foglalkozás

Interaktív, hitvalló kiállításunkhoz kapcsolódóan lehetőség nyílik az egyházművészeti motívumok és a gazdag szimbólumvilág megismerésére és egyedi alkotás készítésére. A foglalkozás során ráirányítjuk a figyelmet, hogy a bennünket körülvevő világban, a mindennapjainkban hányszor előfordulnak bibliai, keresztyén szimbólumok anélkül, hogy ismernénk, tudatosan használnánk őket. A kiállítás feldolgozása során arra is ráirányítjuk a figyelmet, hogy nagy ünnepeink mind keresztyén eredetűek. A gazdag, de letisztult jelképrendszer, a dunántúli motívumok, amelyek megjelennek a múzeumi műtárgyakon képezik az alkotó tevékenységünk középpontját.

Választható alkotó tevékenységek:

Egyházművészeti motívumokból, bibliai jelképekből nyaklánc készítés
Templomkazetta motívum-festés kopogtatóra (kicsi)
Templomkazetta motívum-festés kopogtatóra (nagy)

Egyiptomi foglalkozás szabadon választható, alkotó tevékenységgel

Fedezzük fel együtt az évezredek óta emberi szemek elől elzárt titokzatos világot! Többféle iskolai tananyagot kiegészítő múzeumpedagógiai foglalkozások kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás középpontjában a világviszonylatban is ritkaságnak számító óegyiptomi koporsó és múmia áll. A kiállítási tematika több témakört is érint:

Hogyan kerül egy eredeti óegyiptomi koporsó és múmia Pápára?
Honnan származik és milyen korból?
Egyiptomi sírfeltárások
Halotti kultusz
Mumifikálás folyamata, alapanyagai
Hori, a pápai koporsó eredeti készíttetője
Egyiptomi ábrázolásmód
Színek szimbolikája
Hieroglif írás
Tudományos vizsgálat eredményei, arcrekonstrukció módszertana

Választható alkotó tevékenységek:

Egyiptomi antikolt amulett készítés
Egyiptomi rézékszer készítés
Sztélé festés fa alapra
Papirusz készítés

Foglalkozások díja, ami az alapbelépőn (950 Ft/fő) felül fizetendő:

EGYHÁZMŰVÉSZETI FOGLAKOZÁSOK:

Egyházművészeti motívumokból, bibliai jelképekből nyaklánc készítés: 750 Ft/fő 90 min.
Templomkazetta motívum-festés kopogtatóra (kicsi): 750 Ft/fő 60 min.
Templomkazetta motívum-festés kopogtatóra (nagy): 1250 Ft/fő 60 min.

EGYIPTOMI FOGLALKOZÁSOK:

Egyiptomi antikolt amulett készítés: 750 Ft/fő 90 min.
Egyiptomi rézékszer készítés: 750 Ft/fő 90 min.
Sztélé festés fa alapra: 950 Ft/fő 90 min.
Papirusz készítés: 550 Ft/fő 60 min.

Múzeumpedagógiai foglalkozás és múzeumi nap egyeztetése miatt kérjük Füstösné Zsuzsa kolléganővel vegyék fel a kapcsolatot.