Múzeumpedagógiai foglalkozások


Múzeumpedagógiai foglalkozások

A Pannonia Reformata Múzeumban különös hangsúlyt fektetünk a műtárgyközpontú tanulásra, az eredeti műtárgy nyújtotta felfedező, élményalapú ismeretszerzésre. Foglalkozásaink hangsúlyos eleme az alkotó tevékenység. Hozzánk érkező látogatóink, óvodai, iskolai, hittanos vagy gyülekezeti csoportok többféle múzeum- és könyvtárpedagógiai foglalkozás, a felnőttek különböző alkotó tevékenységek közül választhatnak. Egy-egy foglalkozás kb. másfél-kettő óra időtartamot vesz igénybe. Maximális létszám 30 fő.

 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozásaink a Pannonia Reformata Múzeum kiállításaihoz kapcsolódóan:

Bejelentkezni a 89/311-014 vezetékes, vagy a 30/2050578 mobil számon, vagy emailben (info@pannoniareformata.hu) lehet, a foglalkozás és múzeumi nap egyeztetése miatt kérjük Füstösné Zsuzsa kolléganővel vegyék fel a kapcsolatot.

1. Hori titkai

Rövid leírás: Fedezzük fel együtt az évezredek óta emberi szemek elől elzárt titokzatos világot! Az egyiptomi hitvilág bemutatása keresztyén szempontból. A többféle iskolai anyagot kiegészítő múzeumpedagógiai foglalkozás középpontjában a világviszonylatban is ritkaságnak számító óegyiptomi koporsó és múmia áll.

Érintett témák:
Hogyan kerül egy eredeti óegyiptomi koporsó és múmia Pápára?
Honnan származik és milyen korból?
Egyiptomi sírfeltárások
Halotti kultusz
Hori, a pápai koporsó eredeti készíttetője
Egyiptomi ábrázolásmód
Színek szimbolikája
Hieroglif írás
Tudományos vizsgálat eredményei, arcrekonstrukció módszertana

Kinek ajánlott: 6-18 év (1-12. évfolyam)

Alkotó tevékenység: a kiemelt témakör függvényében választható egyiptomi antikolt amulett festése, egyiptomi rézékszer készítése, sztéléfestés fa alapra, papiruszkészítés.

2. „Természetesen színes” Egyiptom

Rövid leírás: A Hori titkai egyiptomi kiállítás csoportmunkában való felfedezése adott témakörökön keresztül: 

Egyiptomi istenek
Túlvilág és halotti kultusz
„Természetesen" alapanyagok
Színek
Amulettek
A foglalkozás végén a diákok kreatív technikákat alkalmazva egymásnak mutatják be a kiállítást.

Kinek ajánlott: 12-18 év (7-12. évfolyam)

Alkotó tevékenység: választható egyiptomi antikolt amulett festése, egyiptomi rézékszer készítése, sztéléfestés fa alapra vagy papiruszkészítés.

3. ÜZENET – szimbólumokba rejtve

Rövid leírás: Interaktív, hitvalló kiállításunkhoz kapcsolódóan lehetőség nyílik az egyházművészeti motívumok és a gazdag református szimbólumvilág megismerésére és egyedi alkotás készítésére. A foglalkozás során ráirányítjuk a figyelmet, hogy a bennünket körülvevő világban, a mindennapjainkban hányszor találkozunk bibliai, keresztyén szimbólumokkal anélkül, hogy ismernénk, tudatosan használnánk őket. Nagy ünnepeink mind keresztyén eredetűek. A gazdag, de letisztult jelképrendszer, valamint a dunántúli motívumok megismerése a fő cél, amelyek eredeti hímzéssel, véséssel stb. jelennek meg a kiállított múzeumi műtárgyakon. Alkotó tevékenységünk középpontjába az „üzenet kódolása” kerül.

Kinek ajánlott: 6-18 év (1-12. évfolyam)

Alkotó tevékenység: választható egyházművészeti motívumokból, bibliai jelképekből nyaklánc készítése, kicsi vagy nagy templomkazetta festése kopogtatóra.

4. „Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.” (Ézs 40,8) 

– Isten szava: a Biblia

Rövid leírás: A múzeum keresztyén hitvalló kiállításán keresztül a Biblia keletkezésének, felépítésének, üzenetének, nyelvezetének, bibliafordításainak stb. interaktív megismerése. A foglalkozás jó kiegészítője lehet az általános és középiskolai, Bibliáról szóló irodalom-tananyagnak.

Kinek ajánlott: 12-18 év (7-12. évfolyam)

Alkotó tevékenység: papírtekercs készítése a Biblia központi gondolatával (Jn 3,16).

5. A kerestyen hitröl valo tudomannac rövid kerdesekben foglaltatott Sommaia 

– A Heidelbergi Káté

Rövid leírás: A múzeum kiállításában található az első magyar nyelvű Heidelbergi Káté (Pápa, 1577) eredeti példánya. Református hitünk eme katekizmusa az alapja ma is a konfirmációra való felkészítésnek és a felnőtt katechézisnek. A testközelbe hozott eredeti dokumentumon keresztül református identitástudatunk, a református eleinkhez való tartozás érzése, a hitünk alapjának változatlansága erősödhet. Kiemelt hangsúlyt kap a pápai kötődés. A foglalkozást érdekes feladatok csoportos megoldása zárja. 

Kinek ajánlott: 12-18 év (7-12. évfolyam)

6. #ÜNNEP1# - ünnepeink üzenete

Rövid leírás: A múzeum interaktív hitvalló kiállításán keresztül keresztyén ünnepeink eredete, valódi jelentésük, régi és mai ünneplési szokásaink, ezek fontossága válik hangsúlyossá ezen a foglalkozáson.

Kinek ajánlott: 6-18 év (1-12. évfolyam)

Alkotó tevékenység: választható foglalkozás csillagos vagy bárányos medál festése

7. A templom egy ház – egyház

Rövid leírás: A múzeum interaktív hitvalló kiállításán keresztül a templom fontosságának, lényegének hangsúlyozása: mint Isten háza, mint épület és mint találkozópont (Istennel és egymással)

Kinek ajánlott: 12-18 év (7-12. évfolyam)

Alkotó tevékenység: A mi templomunk – közös tervezés: Milyen legyen a XXI. század temploma?

8. Ami elromolhat, el is romlik."  De Isten újra tökéletessé tudja tenni!

Rövid leírás: A múzeum interaktív hitvalló kiállításán keresztül a teremtéstől karácsonyig gondolkozunk együtt a gyerekekkel. A teremtés tökéletessége az ember engedetlensége miatt „elromlik”. De Isten nem hagyja magára az embert: törvényeket ad, prófétákon keresztül szól, kijelenti önmagát, s végül Egyszülött Fiában mutatja meg hozzánk való szeretetét. 

Kinek ajánlott: 5-10 év (óvodások, 1-4. évfolyam)

Alkotó tevékenység: gyertyaöntés, az elkészült gyertyából igés asztaldísz

9. Pünkösd – a megérkezés és találkozás ünnepe

Rövid leírás: A múzeum interaktív hitvalló kiállításán keresztül nagy vonalakban felelevenítjük az eseményeket karácsonytól pünkösdig. A betlehemi csillag vezetése után pünkösd a megérkezés és a találkozás lehetősége. Az első pünkösdkor „érkezett” a Szentlélek a tanítványokhoz, s „született meg” az egyház. Ez tette lehetővé számunkra, hogy ma (is) Istennel találkozhassunk. 

Kinek ajánlott: 5-10 év (óvodások, 1-4. évfolyam)

Alkotó tevékenység: pünkösdi szimbólumokból álló felakasztható dísz

Múzeum- és könyvtárpedagógiai foglalkozásaink a Könyvtárban:

Bejelentkezni a 89/324-240 vezetékes telefonszámon lehet, az egyeztetés miatt Török Judit kolléganővel vegyék fel a kapcsolatot. A foglalkozások helyszíne: DRETGY – Könyvtár (Március 15. tér 9.)

10. Fedezd Fel a Könyvtárat!" – Könyvtártúra

Rövid leírás: Az egykori kollégiumi bibliotéka bemutatása régi, eredeti műtárgyak és dokumentumok segítségével. A diákok bepillantást nyerhetnek a régi könyveken, az egykori könyvnyomtatás eszközein át a mai modern, többfunkciós keresztyén könyvtárig. Csoportmunka keretein belül érdekes feladatok megoldásával bővíthetik ismereteiket, fedezhetik fel az intézmény tereit.

Kinek ajánlott: 9-14 év (3-8. évfolyam)

11. A kényes úrfi s a rongyos baka" – Így élt Jókai és Petőfi Pápán

(Petőfi és Jókai pápai diákévei)

Rövid leírás: Rendhagyó irodalomóra keretében ismerkedhetnek meg a diákok a Pápai Református Kollégiumban tanult két leghíresebb diák, Petőfi Sándor és Jókai Mór pápai diákéletével, írott és tárgyi emlékeivel, Pápán írott műveikkel, a városhoz való kötődésükkel. Bepillantást nyerhetnek a Kollégium, egykori tanáraik, valamint a Képzőtársaság életébe. A foglalkozást, illetve tárlatvezetést rövid vetítés teszi szemléletesebbé.

Kinek ajánlott: 9-18 év (3-12. évfolyam)

Műveltető tevékenység: Gyakorlati elemként lúdtollal való írásra, játékos „versfaragásra” hívjuk az érdeklődőket.

Múzeumi nap

A múzeumi napot elsősorban egész napos osztálykirándulásnak, intézményünkben eltöltött tartalmas, előre megszervezett, összetett időtöltésnek ajánljuk. Igény szerint nagy létszámú csoportokat is tudunk fogadni. Ebben az esetben forgószínpad szerűen oldjuk meg a csoportokra bontott foglalkozásokat. A múzeumi nap általában múzeumi foglalkozásokból, illetve szabadtéri programokból áll. A délelőtt a választott kiállítás interaktív feldolgozásával, és a hozzá kapcsolódó alkotó tevékenységgel telik. Délben lehetőség van helyben, a kávézóban egy gyors, hideg ebéd, pizza elfogyasztására. Igény esetén előre megrendelt menü ebédet tudunk biztosítani a református gimnázium menzáján. Ebéd után többféle program választható, kombinálható: bármelyik másik kiállítás megtekintése vagy a pápai református emlékhelyek idegenvezetéssel, illetve térképes, felfedező kiadvánnyal történő felkeresése. Csoportokra szabott, egyedi igényeikkel bátran keressenek bennünket, szívesen segítünk a program összeállításában.

Nyári tematikus táboraink

Nyári táboraink iránt múzeumunk telefonszámán (89/311-014) vagy e-mailben (info@pannoniareformata.hu) érdeklődhetnek.

1. Művészeti tábor

Iskolai szünetekben egyre fokozódó érdeklődés mutatkozik a tartalmas időtöltést biztosító nyári táborok iránt. Egyre több szülő keres a gyermekének minőségi, érdeklődését felkeltő, inspiráló, szervezett nyári elfoglaltságot. Az új múzeumi létesítményünk minden feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy egyhetes, mini művésztábort szervezzünk. Olyan programsorozatot kínálunk, ami a művészeti nevelést, ízlésformálást, kreativitást növeli. A kiállítások, a foglalkoztató terek, a parkosított udvar, a múzeum központi elhelyezkedése egyaránt sok lehetőséget tartogat. A művészeti tábort elsősorban általános iskolásoknak kínáljuk, művésztanár, illetve művészeti tagozaton tanuló, tehetséges diákok bevonásával. Ennek nagyon komoly szociális kompetencia fejlesztő hatása van. A kisebbek olyan számukra hiteles, korosztály szerint hozzájuk közel álló diákoktól tanulhatnak, sajátíthatnak el ismereteket, akik akár példaképek is lehetnek, segíthetnek az iskolaválasztásban, az alkotó művészet iránti érdeklődés felkeltésében.

2. Egyiptomi témahét

Elsősorban az egyiptomi témakörre, általános iskolásoknak kidolgozott, gazdag, sokszínű programsorozat. A gyerekek többségének érdeklődését felkelti, és különösen kíváncsiak az egyiptomi múmiákkal kapcsolatos információkra. Az iskolai oktatás túlfeszített tempója nem teszi lehetővé, hogy az ősi egyiptomi kultúrát mélyebben is megismerhessék, ezért ennek a tematikus tábornak létjogosultsága van. A témakör alapos „körüljárását” teszi lehetővé, amelyet az országban mindössze három helyen, a Szépművészeti Múzeumban, a debreceni Déry Múzeumban, illetve nálunk lehet hiteles források és információk alapján élményszerűen feldolgozni. Éppen ezért ez a tábor egy különleges nyári, egyiptomi „időutazásra” hívja a gyermekeket.

Foglalkozások díja, ami az alapbelépőn (950 Ft/fő) felül fizetendő:

Egyházművészeti motívumokból, bibliai jelképekből nyaklánc készítés: 750 Ft/fő
Templomkazetta motívum-festés kopogtatóra (kicsi): 750 Ft/fő
Templomkazetta motívum-festés kopogtatóra (nagy): 1250 Ft/fő
Papírtekercs készítése a Biblia központi gondolatával: 750 Ft/fő
Templomterv készítése: 300 Ft/fő
Gyertyaöntés, asztaldísz készítés: 750 Ft/fő
Pünkösdi szimbólumokból falra akasztható dísz: 750 Ft/fő
Egyiptomi antikolt amulett készítés: 750 Ft/fő
Egyiptomi rézékszer készítés: 750 Ft/fő
Sztélé festés fa alapra: 950 Ft/fő
Papirusz készítés: 550 Ft/fő