Kiállítások a Gyűjtemények könyvtárában (Március 15. tér 9.)


Kiállítások a Gyűjtemények könyvtárában (Március 15. tér 9.)

Petőfi és Jókai emlékkiállítás, Baldácsy metszet, Történeti könyvtár bemutatása.

„A kényes úrfi, s a rongyos baka”

A két híres pápai diák, Petőfi Sándor és Jókai Mór diákéletén keresztül enged bepillantást a reformkori Pápai Református Kollégium életébe, történetébe. A tárlat szorosan kötődik az egykori Képzőtársaság-, illetve az iskola működéséhez. Múlt és jelen találkozása, összekapcsolása. A történelmi könyvtárrész, a régi szekrényekkel, könyvekkel berendezett patinás olvasóterem megfelelő miliőt biztosítanak a könyvtár- és múzeumpedagógiai módszereket ötvöző foglalkozásokhoz.

Kiemelten ajánljuk ezt az általános iskola 5. és 7. osztályos tanulóinak magyar irodalom tanulmányaik kiegészítésére, múzeumi élményszerzésre. A gimnázium felsőbb évfolyamainak ugyancsak rendkívül hasznos lehet egyrészt a gimnáziumi tananyaghoz kapcsolódva, másrészt a regionális kultúra megismerését szolgálva, az érettségire való felkészüléshez. Kiegészítő, interaktív alkotó tevékenységként szorosan kapcsolódik hozzá egy Pápán íródott Petőfi vers lúdtollal való másolása is.

„Baldácsy metszetkiállítás”

A történeti könyvtárrész muzeális teremkönyvtárként, illetve folyosója időszaki tárlatok bemutatására és hasznosítására is alkalmas tér. Itt került kialakításra egy olyan kiállítási felület, ami időnként megújuló tematikával a különgyűjteményként kezelt, jelenleg 2458 darabot számláló, báró Baldácsy Antal által összegyűjtött metszetekből ad ízelítőt, ami szorosan kötődik a 16-17. században készült könyvekhez, hiszen közülük sok eredetileg könyvillusztráció volt. A tárlat az esztétikai és művészettörténeti ismeretszerzésen felül, a metszetkészítés technikájában való elmélyülésre, gyakorlati elkészítésére is lehetőséget ad.

A sokszínű metszetgyűjtemény a múzeumi látogatókon kívül, főként a művészeti képzés diákjai, illetve a művészeti nevelést célzó nyári táborok résztvevői körében lehet nagyon jól hasznosítható. Ugyancsak ebben a muzeális térben nyílik lehetőség olyan közös könyvtári és múzeumpedagógiai témák feldolgozására, mint a kódex- vagy ősnyomtatvány-készítés. Ennek hiteles alapját az a birtokunkban lévő 8 db ősnyomtatvány (Kövy, 1987, 32. o.) teremti meg, amelyek Európában 1450 és 1500. december 31. közötti időszakban szedésnyomással készültek. A szedésnyomásos, vagyis összerakható és szétszedhető betűkkel készült nyomatok szemléltetése céljából ugyancsak megtekinthető muzeális műtárgyaink sorában egy kézisajtó. A kiállítási darab ugyan már a 19. század első felében készült, de ugyanazon az elven működik, mint az eredeti, 1440 táján feltalált, mezőgazdasági szőlőprés elvén működő sokszorosító berendezés.