Kiállítások a Gyűjtemények könyvtárában (Március 15. tér 9.)


Kiállítások a Gyűjtemények könyvtárában (Március 15. tér 9.)

Petőfi és Jókai emlékkiállítás, Baldácsy metszet, Történeti könyvtár bemutatása.

„A kényes úrfi, s a rongyos baka”

A két híres pápai diák, Petőfi Sándor és Jókai Mór diákéletén keresztül enged bepillantást a reformkori Pápai Református Kollégium életébe, történetébe. A tárlat szorosan kötődik az egykori Képzőtársaság-, illetve az iskola működéséhez. Múlt és jelen találkozása, összekapcsolása. A történelmi könyvtárrész, a régi szekrényekkel, könyvekkel berendezett patinás olvasóterem megfelelő miliőt biztosítanak a könyvtár- és múzeumpedagógiai módszereket ötvöző foglalkozásokhoz.

Kiemelten ajánljuk ezt az általános iskola 5. és 7. osztályos tanulóinak magyar irodalom tanulmányaik kiegészítésére, múzeumi élményszerzésre. A gimnázium felsőbb évfolyamainak ugyancsak rendkívül hasznos lehet egyrészt a gimnáziumi tananyaghoz kapcsolódva, másrészt a regionális kultúra megismerését szolgálva, az érettségire való felkészüléshez. Kiegészítő, interaktív alkotó tevékenységként szorosan kapcsolódik hozzá egy Pápán íródott Petőfi vers lúdtollal való másolása is.

„Baldácsy metszetkiállítás”

A történeti könyvtárrész muzeális teremkönyvtárként, illetve folyosója időszaki tárlatok bemutatására és hasznosítására is alkalmas tér. Itt került kialakításra egy olyan kiállítási felület, ami időnként megújuló tematikával a különgyűjteményként kezelt, jelenleg 2458 darabot számláló, báró Baldácsy Antal által összegyűjtött metszetekből ad ízelítőt, ami szorosan kötődik a 16-17. században készült könyvekhez, hiszen közülük sok eredetileg könyvillusztráció volt. A tárlat az esztétikai és művészettörténeti ismeretszerzésen felül, a metszetkészítés technikájában való elmélyülésre, gyakorlati elkészítésére is lehetőséget ad.

A sokszínű metszetgyűjtemény a múzeumi látogatókon kívül, főként a művészeti képzés diákjai, illetve a művészeti nevelést célzó nyári táborok résztvevői körében lehet nagyon jól hasznosítható. Ugyancsak ebben a muzeális térben nyílik lehetőség olyan közös könyvtári és múzeumpedagógiai témák feldolgozására, mint a kódex- vagy ősnyomtatvány-készítés. Ennek hiteles alapját az a birtokunkban lévő 8 db ősnyomtatvány (Kövy, 1987, 32. o.) teremti meg, amelyek Európában 1450 és 1500. december 31. közötti időszakban szedésnyomással készültek. A szedésnyomásos, vagyis összerakható és szétszedhető betűkkel készült nyomatok szemléltetése céljából ugyancsak megtekinthető muzeális műtárgyaink sorában egy kézisajtó. A kiállítási darab ugyan már a 19. század első felében készült, de ugyanazon az elven működik, mint az eredeti, 1440 táján feltalált, mezőgazdasági szőlőprés elvén működő sokszorosító berendezés.

Múzeumi tereinkben egyaránt lehetőség nyílik az értelmi, érzelmi, valamint az esztétikai és erkölcsi nevelésre is. Kiemelt nevelési területként jelenik meg, a kizárólag egyházi környezetben megvalósítható transzcendensre való nevelés.