„Hiteles hivatás

December 7-én 17 órakor könyvbemutató lesz múzeumunkban a Jókai Mór Városi Könyvtárral közös szervezésben. A Hiteles Hivatás c. könyvet Géra Eleonóra történész mutatja be. Köszöntőt mond Hermann István a JMVK igazgatója, valamint Köntös László gyűjteményi igazgató. Mindenkit szeretettel várunk.

Egy rövid részlet a naplóból:

„Jóskával most azzal vigasztaljuk egymást, hogy talán együtt vagytok Pápán. Ma azt hallottam, hogy Győr ma elesett. Akkor Pápa is rövidesen orosz kézre kerül. Munka állandóan sok van, de valahogy ma elosztottabb volt és nem volt oly erős torlódás. Károly ma fáradtabb és csüggedtebb volt. Laciéknél rendben van minden. Katika egy kis cipőjét és hócipőjét Mesteréknek adtam, mert igen nehéz a helyzete a három gyereknek. Megőrzöm a cipőket, mert reászorulhatunk még." (Dr. Merétey Sándor)

A kötetben feldolgozott napló szerzője Merétei Sándor Pápa mellett, Adásztevelen született 1893. július 12-én. A faluban élénken élt annak emléke, hogy a rekatolizáció idején a pápai kollégium negyven évet száműzetésben itt töltött. E hagyománynak megfelelően az elemi iskola elvégzése után maga is tanulója lett a kollégiumnak. Ott alapos nyelvi képzést kapott, különösen a humán tárgyakban tanusított kitűnő előmenetelt. Magyar és latin nyelvű dolgozataival díjakat nyert. Pápán ekkor már érezte lelki hatását a MEKDSZ, elsősorban Pongrácz József professzor munkálkodása révén. Jeles érettségi birtokában iratkozott be 1912 őszén a budapesti orvosi egyetemre. Tanulmányait az 1914-ben kitört első világháború megszakította, behívták orvosi szolgálatra a galíciai és az olasz frontokra. Így csak 1920-ban szerezhette meg diplomáját, kitűnő eredménnyel. Majd gyermekorvos volt Kecskeméten. A 2. világháború alatt szinte egyedüli orvosként a megszállt városban maradt, és gyógyított mindenkit gyerekeket, felnőtteket, orosz katonákat, szüléseket vezetett. A Hiteles hivatás című kötet annak a naplónak a szövegét tartalmazza, amelyet Kecskemét katonai megszállása idején írt.